Domherre – Doomlord

You can see him riding on the wind

You can see him with his wings of fire

Like the speed of light he rules the winter sky

When its freezing cold he will come back Like a fireball hes gonna be there

No one can take away his strong will to be free

You want this, you wanna be just as free In the starlight, black, red and white

Doomlord (x4)

In the forest you might hear him scream

Feel his anger, fear his fury

Blood-painted chest with a metal spine

You want this, you wanna be just as free In the starlight, black, red and white

Doomlord (x4)

”Domherren har för vana att uppsöka fågelbord vintertid, vilket gjort att den är en av de mest kända fågelarterna i Sverige. Hanen kan bli mycket upprörd om man härmar hans flöjtande vissling vid reviret. Han spänner då ut det röda bröstet, svänger huvudet med den svarta kalotten fram och tillbaka och kan också från sin utsiktsplats gång på gång flyga över den härmande för en mer noggrann inspektion. Vanligtvis är domherren en stannfågel, men en del flyttar i oktober till Danmark och Mellaneuropa och återkommer i mars. Vissa år flyttar ett stort antal ut ur landet; år 1961 noterades vid Falsterbo fågelstation en verklig massflytt, då hela 10000 Domherrar under en dag begav sig till Danmark!”

Cast in iron, this soul of mine, my metal spine… (x2)

Doomlord (x4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.